Uued raamatud

14-15 | Marcel Schwob “Kujuteldavad elud”

Prantsuse keelest tõlkinud Malle Talvet.

Marcel Schwob (1867–1905) oli prantsuse kirjamees, kelle elu jäi lühikeseks, kuid kelle mõju tema kaasaegsetele ja ka järeltulevatele põlvedele on olnud suur. Oma loominguliseks eeskujuks on teda nimetanud Jorge Luis Borges, Italo Calvino, Alfonso Reyes, Roberto Bolaño, Pascal Quignard, Pierre Michon ja mitmed teised.

„Kujuteldavad elud“ sisaldab kakskümmend kolm miniatuurset elulugu, milles segunevad fantaasia ja eruditsioon, unenäolisus ja detailitäpsus. Lugeja ette astuvad rohkem või vähem tuntud antiikajategelased, mereröövlid, luuletajad ja mõrtsukad, ka maalikunstnik, näitleja, ketser, kohtumõistja, sõdur, aardepüüdja, kuningatütar, armuneid, geomant ja demiurg – üldise ja üldistava asemel jäädvustab Schwob igaühe juures seda, mis on temas ainukordset ja eristuvat. „Biograafi kunst seisneb just nimelt valikutes. Ta ei pea muretsema tõe pärast; ta peab looma kaosest inimese jooned,“ leiab ta ise.

Raamatut täiendavad tõlkija kommentaarid ja Tiit Aleksejevi saatesõna, mis portreteerib autorit ja tema loomingut.

Loomingu Raamatukogus on Marcel Schwobilt ilmunud ka jutustus „Monelle’i raamat“ (nr 12-13, 1994, tõlkinud ja saatesõna kirjutanud Lore Listra).

104 lk.
Hind 7.00

Saadaval ka e-raamatuna.
Loe katkendit.

Paberraamatu leiab Apollost, Rahva Raamatust, raamatupoodidest Biblioteek ja Raamatukoi, samuti Lehepunkti müügipunktidest üle Eesti.

Loomingu Raamatukogu saab ette tellida siit.

Marguerite Yourcenar. „Silmapaistmatu inimene. Ilus hommik“

Prantsuse keelest tõlkinud ja saatesõna kirjutanud Merike Riives 

Marguerite Yourcenar (1903–1987) on XX sajandi prantsuse kirjanduse üks säravamaid klassikuid, kelle mitmekülgse ja erudeeritud loomingu humanistlik sõnum on aegumatu. Brüsselis, belgia-prantsuse aadliperes sündinud andeka neiu kujunemine „empaatia-maagiat“ valdavaks sõnameistriks, samuti kogu ta elutee isiksuse ja naisena olid oma ajas erilised. Yourcenari loomingu fookuses on Euroopa kultuurilugu antiigist kaasajani, elu lõpukümnenditel laienes ta huvi ka Jaapani ja Hiina kultuurideni. Tänu maailmakuulsuse saavutanud loomingule sai Marguerite Yourcenarile 1980. aastal osaks au olla valitud Prantsuse Akadeemia liikmeks, esimese naisena selle 1635. aastal asutatud teadusühingu ajaloos.

Yourcenari enne Teist maailmasõda trükivalgust näinud teostest on tähtsaim psühholoogiline romaan „Halastuslask“ (e k 1999), mille tegevus hargneb keset 1918.–1919. aasta sõjasündmusi Lätis. Plahvatusliku tunnustuse tõi talle 1951. aastal avaldatud ajalooline romaan „Hadrianuse mälestused“ (e k 1998), mis on vormilt II sajandil elanud Rooma keisri autobiograafia. Yourcenari peateoseks loetakse aga 1968. aastal ilmunud ajaloolis-filosoofilist romaani „Opus nigrum“ (e k 1982), mille tegevus toimub XVI sajandil Madalmaadel.

Lühiromaanis „Silmapaistmatu inimene“ vaadeldakse XVII sajandi algupoolel Inglismaal, Põhja-Ameerikas ja Hollandis seigelnud „lihtsa“ inimese saatuse kaudu inimeseks olemise põhiküsimusi ning inimese ja looduse vahekorda, mille pärast autor südant valutas. Autor ise on seda romaani nimetanud oma vaimseks testamendiks.

Loo järg „Ilus hommik“ lõpetab teose humoristliku, helge noodiga. Raamatu saatesõnas ütleb tõlkija Merike Riives: „See on mõistujutt inimese kõige imelisemast võimest – kujutlusvõimest, mis aitab mõista teisi inimesi ja universumit ning olla kunstnik.“

136 lehekülge.

Saadaval ka e-raamatuna.
Loe katkendit.

Paberraamatu leiab Apollost, Rahva Raamatust, raamatupoodidest Biblioteek ja Raamatukoi, samuti Lehepunkti müügipunktidest üle Eesti.

Esitrükk: Marguerite Yourcenar. „Silmapaistmatu inimene. Ilus hommik“, tlk Merike Riives, LR, 2006, nr 13–15 

11-13 | 2023 | Ingeborg Bachmann “Kolmekümnes aasta”

Saksa keelest tõlkinud ja saatesõna kirjutanud Liisi Rünkla.

Ingeborg Bachmann on XX sajandi teise poole üks olulise­ maid saksakeelseid kirjanikke. „Kolmekümnes aasta“ (1961) oli seni peamiselt luuletajana tuntud autori esimene proosa­kogu. Luuletustest selgemini ilmutab proosavorm Bachmanni vahedat ühiskonnakriitikat, aga ei kaota ka pingsat tähelepanu rütmile ja kujundile ega põikpäiselt kompromissitut hoia­kut. Seetõttu pole tegu mitte päris ohutu raamatuga – muu hulgas võib lugeja siit teada saada, mis juhtub, kui saadakse kolmkümmend aastat vanaks, kui kahtlane on inimese valiku­vabadus sõjaolukorras või kui hirmus on olla naine mis tahes ajal.

Loomingu Raamatukogus on ilmunud ka Ingeborg Bachmanni teine proosakogu „Kolm teed järve äärde“ (nr 30–32, 1988), samuti on eesti lugejale tuttav romaan „Malina“, mõlemad Helgi Loigu tõlkes. Kogumiku tõlkija Liisi Rünkla saatesõna tutvustab „Kolmekümnenda aasta“ tausta.

136 lk.
Hind 8.00

Saadaval ka e-raamatuna.
Loe kogumiku avalugu.

Paberraamatu leiab Apollost, Rahva Raamatust, raamatupoodidest Biblioteek ja Raamatukoi, samuti Lehepunkti müügipunktidest üle Eesti.

Loomingu Raamatukogu saab ette tellida siit.

9-10 | 2023 | Oscar Wilde „Salomé“

Inglise keelest tõlkinud ja saatesõna kirjutanud Linnar Priimägi.

Oscar Wilde’i ühevaatuseline tragöödia „Salomé“ ilmus esmalt 1893. aastal Pariisis ja prantsuse keeles, pärast tõlkis autor selle ise inglise keelde. Sada aastat hiljem etendus „Salomé“ Vane- muises ja selle tarvis tegi lavastaja Linnar Priimägi uue tõlke just inglise keelest. Nüüd ilmub see viimistletult ja näidendi ingliskeelset esitrükki kaunistanud Aubrey Beardsley illustratsioonidega ka raamatuna.

Järelsõnas vaatleb tõlkija Wilde’i teed dekadentliku estetismi, tema pärisesteetika juurde, mis ilmneb kõige selgemini autori tähtteostes: essees „Valetamise kiituseks“, romaanis „Dorian Gray portree“ ja näidendis „Salomé“.

80 lk.
Hind 7.00

Saadaval ka e-raamatuna.
Loe kogumiku avalugu!

Paberraamatu leiab Apollost, Rahva Raamatust, raamatupoodidest Biblioteek ja Raamatukoi, samuti Lehepunkti müügipunktidest üle Eesti.

Loomingu Raamatukogu saab ette tellida siit.

7-8 | 2023 | Kate Chopin „Désirée laps ja teisi jutte“

Inglise keelest tõlkinud Krista Mits ja Janela Tähepõld-Tammert

Kirjanik, keda eluajal hinnati ühe Louisiana osariigi nurgakese miljöö võluvalt täpse kujutamise eest, jäi pärast surma tuntuks vaid oma sünnilinnas St. Louisis. Alles 1960. aastate lõpul ja 1970. aastatel astus ta oma teostega laia lugejaskonna ette, leidis koha teiste suurte XIX sajandi Ameerika kirjanike kõrval ning temast hakati rääkima kui feministliku kirjanduse ja modernismi eelkäijast. Kogumikku „Désirée laps ja teisi jutte“ valitud jutustuste põhiteema on naiseks olemine ja naiste eneseotsingud XIX sajandi lõpu ühiskondlike muutuste taustal.

Raamatu saatesõnas annab kogumiku koostaja ja üks tõlkijatest Krista Mits põhjalikuma ülevaade Kate Chopini eluloost ja loomingust. Loomingu Raamatukogus on varem ilmunud Chopini romaan „Virgumine“ (nr 3–5, 2002, tõlkinud Karin Suursalu), millele käesolev valimik on heaks täienduseks.

120 lk.
Hind 7.00
Loe kogumiku avalugu!
Saadaval ka e-raamatuna.

Paberraamatu leiab Apollost, Rahva Raamatust, raamatupoodidest Biblioteek ja Raamatukoi, samuti Lehepunkti müügipunktidest üle Eesti.

Loomingu Raamatukogu saab ette tellida siit.

6 | 2023 | „Vana bambuseraiduri lugu“

Klassikalisest jaapani keelest tõlkinud Alari Allik.

Keegi ei tea, kui vana on jaapani lugu vanast bambuseraidurist, kes ühel heal päeval metsast helendava kuuprintsessi leiab. Murasaki Shikibu „Genji loos“ (1008) nimetavad õuedaamid seda tunnustavalt kõikide jutustuste esiisaks, kuid neiu käitumine tähtsate kosilastega – nõunike, ministrite ja keisriga – ei leia nende hulgas heakskiitu. Jutuvestjad on seda kunstmuinasjuttu ajast aega publiku huvide järgi kohandanud. Säilinud anonüümsetest tekstivariantidest on näha, et vastavalt jutuvestja kujutlusvõimele ja kuulajate ootustele muutub nii kosilaste arv kui ka nende ülesannete iseloom. See traditsioon jätkub ka tänapäeval. Kon Ichikawa ulmefilm „Printsess kuult“ (1987) ja Isao Takahata anime „Printsess Kaguya lugu“ (2013) lisavad iidsele jutustusele uusi tõlgendusvõimalusi. See on lugu, millel pole algset kuju ega autorit; lugu, mis sünnib igal jutustamisel uuesti.

Raamatu lõpus on tõlkija Alari Alliku saatesõna, mis tutvustab „Vana bambuseraiduri loo“ ajaloolist tausta ja avab loos leiduvaid motiive jaapani kirjandustraditsiooni valguses.

56 lk
Hind 5.00
Loe raamatu algust!
Saadaval ka e-raamatuna.

Paberraamatu leiab Apollost, Rahva Raamatust, raamatupoodidest Biblioteek ja Raamatukoi, samuti Lehepunkti müügipunktidest üle Eesti.

Loomingu Raamatukogu saab ette tellida siit.

4–5 | 2023 | Miljenko Jergović. „Sarajevo Marlboro“

Horvaadi keelest tõlkinud Madis Vainomaa.

Sarajevos sündinud horvaadi luuletaja, prosaist ja ajakirjanik Miljenko Jergović (sünd. 1966) jäi Bosnia sõja alguses aastaks Sarajevo piiramisrõngasse ja kirjutas pärast sealt pääsemist oma esimesed lühijutud, mis veel kaugelt enne sõja lõppu koondusid kogumikku „Sarajevo Marlboro“. Need räägivad kõiksugu erilistest ja tavalistest inimestest kultuuriliselt kireva Bosnia argipäevades, kellele langeb otsekui selgest taevast kaela sõda oma õudustega. Jergović keskendub luuletajale omase tundlikkusega väikestele detailidele ja kujutab seda, millest võõrastel sõjakorrespondentidel ei saanud aimugi olla. Raamatust sai Lääne-Euroopas kiiresti Balkani sõdadest kõneleva kirjanduse väga loetud teerajaja ja see pakub värskete vaatenurkadega mõtteainet ka nüüd, kui ühe teise sõja algusest on möödunud aasta.
Raamatu lõpus on tõlkija Madis Vainomaa saatesõna ja intervjuu Miljenko Jergovićiga.

120 lk
Hind 7.00
Loe raamatu avalugu siit.
Saadaval ka e-raamatuna.

Paberraamatu leiab Apollost, Rahva Raamatust, raamatupoodidest Biblioteek ja Raamatukoi, samuti Lehepunkti müügipunktidest üle Eesti.

Loomingu Raamatukogu saab ette tellida siit.