Tommaso Campanella. „Päikeselinn“

Itaalia keelest tõlkinud ja saatesõna kirjutanud Kristiina Rebane

Itaalia filosoof, teoloog ja luuletaja Tommaso Campanella (1568–1639) oli kahtlemata üks silmapaistvamaid renessansiaja utopiste. Ketserluses ja võimudevastasele mässule õhutamises süüdistatud vaimulikku karistati korduvalt nii vabadusekaotuse kui ka piinamisega. Vanglas teeskles ta hullumeelset ning tänu veenvale esitusele pääses hukkamisest. Vangistuses olles sündis 1602. aastal ka „Päikeselinna“ käsikiri, mis suure saladuskatte all leht lehe haaval vanglast välja toimetati.

Oma tuntuimas teoses visandab Campanella ideaalriigi, mille kodanikud elavad omalaadses kommuunis: eraomandit seal ei tunta, kõik tööd tehakse ära ühiselt ning igaüks saab pidada ametit, „mille peale tal kõige rohkem soont ja hakkamist on“. Ridade vahele on mõistagi pikitud ka kriitikat autori kaasaegsete elukorralduse ja tol ajal valitsenud mõtteviiside pihta. Campanella lootis, et Päikeselinna-sarnast ideaalriiki on võimalik ka tegelikkuses ellu kutsuda, ja eri vahendeid appi võttes prooviski ta seda korduvalt teha. Tema katsed olid küll määratud läbikukkumisele, ometi leidsid mitmed tema ideed hiljem edasi arendamist, need oli eeskujuks nii prantsuse revolutsionääridele kui ka XIX sajandi positivistidele ja sotsialistidele.

„Päikeselinna“ uustrükk ilmub Kristiina Rebase redigeeritud tõlkes ning täiendatud kommentaaride ja saatesõnaga.

Lugejaid kutsutakse üles saatma pilte ja videoid.

LR kutsub kõiki kuldsarja sõpru esitlema Päikeselinna üle kogu Eestimaa. Selleks ootame lugejate pilte raamatust ja raamatuga ning videoid lemmiktsitaatidega. Materjalid palume saata: kuldsari@loominguraamatukogu.ee

E-raamatuna saadaval siin ja siin.

Esitrükk:
Tommaso Campanella. „Päikeselinn“, tlk. Kristiina Rebane, LR 2005 nr. 15