15 | 2012 | Marina Palei. „Küla“

Vene keelest tõlkinud Jaan Ross.

Nüüdsel ajal Hollandis elava vene kirjaniku Marina Palei (1955) ilukirjanduslike sugemetega jutustus viibimisest 1979. aasta suvel Eesti põhjaranniku piiritsoonis K. külas kujutab endast üsna värvikat „oma“ ja „võõra“ analüüsi. Autorile tähendas suvi Eestis paguluse ettevalmistust või peaproovi. Eesti lugejale aga pakub jutustus lisaväärtusena ühe rannaküla ja selle elanike äratundmise rõõmu. Marina Palei jutustus „Ringkanali Cabiria“ ilmus LR sarjas 1995. aastal.

64 lk.
Hind 1.90.