1-2 | 2017 | „Laustud sõna lagub. Valik eesti vanasõnu“

Koostanud ja kommenteerinud Arvo Krikmann.

Lugeja kätte jõuab lõpuks uues trükis „Loomingu Raamatukogu“ kõige kuulsam vihik, mille kunagine tiraaž hävitati 1975. aasta jaanuaris. Arvo Krikmanni koostatud ja kommenteeritud vanasõnadevaliku lisana oli vihiku kaante vahel LR-i koondbibliograafia aastaist 1957‒1974, mis sisaldas ka mitmeid vahepeal nõukogude võimu põlu alla sattunud kirjanike teoseid. Siiani on jäänud lõplikult välja selgitamata, kas vihiku surmaotsus langetati sel põhjusel või moraalsest pahameelest eesti rahva mahlaka kõnepruugi üle. Bibliograafia asemel leiab lugeja seekordse vihiku lõpust koostaja „Laustud sõna lagumise loo“.

112 lk.
Hind: 3.80.
Saadaval ka e-raamatuna.
Loe katkendit raamatust.
Loe Arvo Krikmanni saatesõna raamatule.